VÆGFOTOS / Konsulentbesøg

Konsulentbesøg

I Ikast-Brande Kommune har jeg på nogle af plejecentrene været med i en konsulentfunktion.
Spørgende øjne udefra ser ting, som du ikke tænker særligt over eller lægger særligt mærke til i en travl hverdag.
 
Sammen med leder og repræsentanter for personalet har vi gennemgået plejecentrene og snakket om den nuværende indretning - og de mange nye muligheder.
Jeg har lavet et kort resumé af besøgene, og efterfølgende har man på plejecentrene arbejdet videre med det.
 
Nye øjne ser nye ting, og der er sat nye ord på noget af det, som måske kan gøres anderledes/bedre.
Det har især handlet om, hvor og hvordan fotorierne gør sig bedst, og om at 'rydde op' på væggene og fjerne det overflødige.
 
Udgangspunktet har været, at alt på væggene skal have en funktion
Det skal enten tjene et praktisk formål, eller også skal det tage sigte på at give beboerne det bedst mulige hjem.
Vi har også set på, hvordan visse områder kan gøres mere indbydende, og hvordan man forholdsvis enkelt gør det nemmere at finde rundt og gør steder og adgangsdøre mere genkendelige og indbydende - og gør andre steder/døre så anonyme som muligt.
 
Lederne har blandt andet udtrykt glæde over, at neutrale øjne udefra har sat ord på problemstillinger.
Det har for dem åbnet nye døre til den interne dialog på plejecentret om indretning og funktioner m.m.
Forfatter og fotojournalist Mogens Greve | Slotsvej 23 Karlby, 8543 Hornslet  | Tlf.: 4111 9910 | mogens@djursk.dk