VÆGFOTOS / Motivvalg

Hospitaler, klinikker og venteværelser

Undersøgelser verden over viser, at glade fotos og billeder af natur, landskaber og kæledyr m.m. har en gavnlig virkning på patienters humør og velbefindende.

De afstressende motiver kan ligefrem være med til at fremme helbredelse - og betyde kortere indlæggelser, mens abstrakt kunst viser tegn på at have den modsatte virkning.

Det er vigtigt at se kunst og vægudsmykning på plejecentre, hospitaler, klinikker og venteværelser m.m. som andet og mere end udsmykning.
Den kunstneriske værdi kommer i anden række i forhold til patienterne/beskuerne.
Det er relevant at sætte spørgsmålstegn ved "nødvendigheden" af dyr kunst set i forhold til en vægudsmykning, som for færre penge giver patienterne større velbefindende.
 
Undersøgelse på Odense Universitets Hospital 2012-14
Om en undersøgelse på Odense Universitets Hospital 2012-14 lyder det blandt andet:
"Baseret på et stort antal videnskabelige undersøgelser og udsagn fra patienter har Ulrich og Gilpin (2003) udviklet nogle enkle retningslinjer for indhold af kunstnerisk udsmykning i sundhedssektoren (voksne):
  • Landskaber: Landskaber med visuel dybde og åben forgrund. Træer med brede kroner. Sletteagtige landskaber. Grøn vegetation. Indslag af positive kulturelementer (f.eks. lader og ældre huse).
  • Blomster: Sunde, friske og velkendte blomster. Haver med åben forgrund.
  • Figurativ kunst: Positive ansigter. Billeder som signalerer afslappethed."
 
Anbefaling af vægfotos i udgivelse fra Sundhedsstyrelsen
I skriftet "Arkitektoniske rammer om fysisk aktivitet i psykiatrien” udgivet af Sundhedsstyrelsen står der på side 16 om blandt andet fotos på væggen:

Kunst som terapi
De fleste patienter foretrækker billeder, der forestiller noget, og de kan bruge et landskabsbillede til at “drømme sig væk” i.
Et studie af Roger Ulrich viste, at billeder og fotografier af naturmiljøer kunne have en positiv terapeutisk effekt på samme måde som en udsigt.
Patienter med udsyn til naturmotiver kom sig hurtigere efter en hjerteoperation sammenlignet med kontrolgruppen.
Den nonfigurative kunst kan, ifølge Ulrich, virke forstyrrende på hospitalets patienter.
Værker bestilt til et psykiatrisk hospital med en “fri” kunstnerisk fortolkning kan muligvis have en tendens til at ‘spejle’ sygdomstilstande frem for at virke terapeutiske.
 
Brochure - Region Midtjylland
Mens vi venter ...
En bedre oplevelse af ventetid
Hospitalsenheden Vest 2011

"Et mål kan være at skabe et helende og optimistisk miljø, samt afhjælpe stress forbundet med at opholde sig i et sygehusmiljø.
Kunst på et hospital kan understøtte behandling og heling.
 
Undersøgelser viser, at patienter oftest foretrækker at se på billeder, som er rolige - og hvor motivet er let at forstå og forholde sig til.
Følgende elementer virker positivt på helingen: stille eller langsomt flydende vand, frodig vegetation, blomster, forgrund med pletvis åbenhed, parklignende eller åbne landskaber med spredte træer og græs, fugle eller andre ikke-truende dyr.
 
Det er påvist, at det ikke er uden risiko at bruge kunst, som er tvetydig eller kan fortolkes.
Og det lægger abstrakt kunst jo i væsentlig grad op til.
Når betragterne er stressede eller i en negativ følelsesmæssig situation, hvilket de ofte er i en hospitalssammenhæng, vil de have tendens til at reagere på en negativ måde i forhold til kunst, de ikke forstår, eller som indeholder negative billeder eller symboler."
Forfatter og fotojournalist Mogens Greve | Slotsvej 23 Karlby, 8543 Hornslet  | Tlf.: 4111 9910 | mogens@djursk.dk